ciutat2

“Els afores de les ciutats són cada cop més presents, voltant les àrees urbanes, van estenent-se fins arribar amb el seu avís al cor mateix de la vida urbana. És el retorn d’allò reprimit, fins el punt que, a poc a poc, tot acaba per semblar afores”.

Fragment del relat La ciutat de la memòria, del llibre Els diumenges.

(Fotografia: Amparo Piquer).