foto-web-5

“Low-cost” ha estat ressenyat ja en diversos mitjans, amb crítiques favorables. Francesc Calafat, en Lletraferit, el considera un llibre per a llegir-lo amb atenció i tindre’l en compte en el conjunt de la nostra literatura. Així, apunta que al llarg de les narracions s’aconsegueix deixar caure o constatar que les coses que semblen certeses no ho són tant, o no ho són gens. Per a Calafat, l’autor assaja, sense perdre el bo i millor de la nostra tradició recent, nous fronts i vies narratives diferents, per tal de bastir una visió variada però coherent.

Per la seua banda, Carles Fenollosa, en Saó, escriu que Torres domina la tècnica que demana la literatura curta, el ritme, la forma i sobretot -o sobretot al meu parer- la dosificació de la informació abocada a un final, alhora que el valora com el més atrevit dels llibres de Torres. Manel Alonso, en Diari Gran, fa notar que Miquel Torres es mostra com un narrador versàtil, agosarat, obert, amb ganes d’explorar i que domina la forma i el contingut. El seu és un constant exercici d’estil, un exercici del qual se n’ix amb bona nota. Com a resum del conjunt del llibre, considera que el lector trobarà textos realment brillants i un autor que pretén sorprendre’l i atrapar-lo en cada relat.

Pel que fa al suplement literari de Levante-EMV, Postdata, Ferran Archilés recomana l’últim llibre de Torres, tot apuntant que s’hi veia vindre i per fi ha explotat. Un dels millors narradors valencians del nou segle.